קולומביה אול קרגו

מרלוג 7500 מר הכולל גם 1500 מר משרדים מערכת חשמל מנ, מערכות חירום מגובות גנרציה אוטומטית המתחם מאכלס שתי חברות קולומביה ואולקרגו,
סגירת תפריט