מתח גבוה

חדרי מתח גבוה, תחנות השנאה עבור כל מתקן. גימור מלא הכולל מערכות החלפה, מערכות בקרה והגנה לסוגיהן.
תחנות השנאה עם שנאים, מפזב"ג, כבילה, סיכוכים, רשתות מגן וכל הנדרש לתפעול תחנות השנאה במתקנים ציבוריים.

סגירת תפריט