מתח נמוך

מתקני חלוקה במתח נמוך, הכוללים: לוחות ראשיים עם מספר מקורות מתח (תחנות השנאה, מערכות גנרציה ו-UPS), לוחות חלוקה, מערכות החלפה והשלת עומסים, שדות שירות, שדות חיוניים וחיוניים מאוד, נקודות לאביזרי קצה, מערכות בקרה ועוד.

סגירת תפריט